Общи условия за участие в игрите на PCStore.bg

clip_image002

1. Молим ви да играете честно и да не злоупотребявате с нас, както и с останалите хора в нашата страница. Под това имаме предвид следното: не създавайте фиктивни facebook профили, с които да трупате фалшиви гласове за своя постинг  или с които да участвате изобщо. По този начин изцяло опорочавате идеята на играта (която е да се забавляваме и да популяризираме страницата си сред ИСТИНСКИ хора), и отблъсквате останалите участници.
В тази връзка – „PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” си запазва правото да дисквалифицира и изтрие постинга на ВСЕКИ, за когото се усъмним, че мами или по причини, които бихме определили като “некоректна игра”.
Благодарим на всички, които играят честно.

2. Служители на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” нямат право да участват в игрите.

3. Награди ще получават само хората, чийто профил във Facebook отговаря на тяхната самоличност. Освен това, трябва да се идентифицирате с истинските си имена,  за да получите наградата. Профилът, с който участвате в игрите трябва да бъде титулярният за вас, а не “на приятел”, или просто алтернативен. В случай, че се усъмним в опит за измама или злоупотреба, предстои дисквалификация.

4. “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” си запазва правото да променя условията за участие в която и да е игра по всяко време, без предупреждение.

6. PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквато и да било информация, свързана с провеждането на игрите в нашата Facebook страница, като „PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи”  си запазва правото да отстранява всякаква  информация от Facebook страницата на сайта без каквото и да било обосноваване или предизвестие.

Условия за участие в играта на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи с награда таблетен компютър :

Правила за провеждане на играта:

Организатори и официален правилник на рекламната кампания
(1) Промоционалната игра  се организира и провежда от СТА ЕООД  със седалище и адрес на управление – София, жк. Красна Поляна 1, бл. 10, ап. 49 или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” (наричан нататък в текста Организаторът и/или PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” ).

С цел провеждането на играта съставихме правилник, чийто условия участващите са длъжни да спазват (нататък в текста наричан „Официалният
правилник”).Той е достъпен за всеки в следния уеб сайт: www.news.pcstore.bg.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник по всяко време без за това да е необходимо предизвестие.

Промоционалната игра ще се проведе от 29 септември 2010 г. до 29 октомври 2010 г. във Facebook страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи. Промоционалната игра ще се организира и проведе на цялата територия на България. В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на играта, това ще бъде оповестено предварително.

След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства след края на играта. Настоящата алинея има за цел да предотврати евентуално заблуждение у потребителя, че за Организатора може да възникне каквото и да било задължение или отговорност по отношение на Официалния правилник след края на играта.

Право на участие

-В играта може да участва всеки гражданин на възраст над 18 години.
-В играта нямат право да участвате служители на PStore.bg, както и членове на техните семейства.
-В играта могат да вземат участие всички мъже и жени на възраст над 18 години.
-Правото на участие в играта и наградите, свързани с нея, не е обвързано със закупуването на продукт от търговската верига на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи

– За да участват в играта и разпределянето на наградите, участниците трябва да “харесат” страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи в социалния сайт – Facebook, като по този начин декларират и съгласието си с поставените условия за участие (както е описано на самия банер).

Всеки участник трябва да спазва описаните условия, за да бъде зачетено участието му/й за валидно и съответно да подлежи на награждаване.

Всеки участник, който не е успял да се справи с изискванията на играта на всеки от нейните етапи, има право да заяви отново участието си независимо от периода, в който се намира играта. По този начин той/тя ще могат да се състезават само за наградата в последния, 3-ти етап на играта (стига участието им да отговаря на изискванията). На награждаване с по-малки награди с томбола подлежат  само участниците, които са успели да покрият изискванията на играта в съответния й етап на развитие (1-ви, 2-ри и 3-ти).

Цел на играта:

Целта на играта е спечелването на различни награди в периода на нейното развитие и голямата награда – таблетен компютър в последния й етап.

Механизъм на играта

Играчът участва със своя профил в социалната мрежа Facebook. Неговото участие започва след като изпълни условията на банера, който го кани да се присъедини към страницата на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптоп” в социалния сайт и съобщава за условията за участие, съответно с които се провежда играта.

Самата игра се състои от 3 етапа – във всеки от тях участниците трябва да публикуват на стената на страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи във Facebook снимка на Dell Streak с линк и коментар към нея, описани подробно в условието на всеки от етапите на играта.

1-ви етап ще се проведе в продължение на 10 дни, като на последния ден ще се проведе томбола с 5 награди, които ще се разпределят на случаен принцип с томбола между участниците, които отговарят на условията на играта в първи етап.

В 1-ви етап всеки от  участниците трябва да публикува /ъплоудне/качи на стената на страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи във Facebook снимка на Dell Streak с линк и коментар към нея. Коментарът трябва да бъде “Искам да спечеля Dell Streak”, и към него трябва да бъде добавен линк към самия модел в сайта: www.pcstore.bg.

2-ри етап също ще се проведе в продължение на 10 дни. В него  участниците трябва да публикуват на стената на страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи в социалния Facebook снимка на Dell Streak с линк и коментар към нея – “Защо бих си купил Dell Streak?” и отговорят на въпроса със свои думи, като се базират на описаната в ревюто на модела информация, която могат да намерят на сайта: www.news.pcstore.bg. Към отговора на въпроса трябва да бъде добавен и линк към самия модел в сайта: PCStore.bg, както е указано в условието. Отговорът трябва да бъде кратък, ясен и да засяга основните предимства на продукта от гледна точка на участника.

В края на 2-ри етап ще се проведе томбола с 5 награди, които ще се разпределят на случаен принцип с томбола между участниците, които отговарят на условията на играта във 2-ри етап.

3-ти етап на играта ще се проведе в продължение на 10 дни. В него  участниците трябва да публикуват на стената на страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи в социалния Facebook снимка на Dell Streak с линк и коментар към нея, който трябва да бъде рекламно послание за Dell Streak, базирано на описаната в ревюто на модела информация, която могат да намерят на сайта: www.news.pcstore.bg или характеристиките на продукта, които могат да се намерят в сайта: www.pcstore.bg.

В края на 3-ти етап ще се проведе томбола с 5 награди, които ще се разпределят на случаен принцип с томбола между участниците, които отговарят на условията на играта във 3-ри етап.

Голямата награда – Dell Streak ще бъде връчена на един участник на база на оценката на жури на участията в 3-ти етап.

Награди ще получават само хората, чийто профил във Facebook отговаря на тяхната самоличност. Освен това, всеки трябва да се идентифицира с истинските си имена,  за да получи наградата. Профилът, с който се участва в играта трябва да бъде титулярният за потребителя, а не „на приятел“, или просто алтернативен. В случай, че се усъмним в опит за измама или злоупотреба, предстои дисквалификация.

Регистрацията и участието в играта е индивидуално и всеки участник може да спечели само по един път за всеки от етапите, в които се провежда играта (с изключение на голямата награда – Dell Streak, която има възможност да получи всеки от участниците (независимо дали е спечелил малка награда преди това), успял да се справи с условията във всеки от 3-те етапа и да заслужи наградата на журито.

Да получи награда има възможност всеки, който участва в играта на PCStore.bg и приеме условията на този правилник. Всеки участник, който се опита да измами системата или да увеличи по изкуствен начин своите шансове за победа, ще бъде санкциониран с елиминиране (забрана) от играта. Също така, Организаторът си запазва правото да елиминира от играта лице с повече от една регистрация, както и лице, което нарушава правилата, дефинирани в този Официален правилник.
Разпределянето на наградите ще бъде базирано на информацията, която участниците са подали в своя Facebook профил и към нас. Участниците, които подлежат на награждаване трябва да се “сприятелят” с фирмен профил на PCStore.bg в социалната мрежа, като част от правилата за участие.

Връчване на наградите

Победителите ще бъдат обявени публично в страницата на PCStore.bg в социалния сайт Facebook и ще получат съобщение и покана за приятелство от фирмен профил на PCStore.bg в социалната мрежа, като средство за връзка и получаване на наградата.

Всички живущи в гр. София ще си получат лично наградите в някой от обектите – част от търговската верига на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” на база на представени документи за самоличност, които да отговарят на профила им в социалната мрежа Facebook.

Всички спечелили, които живеят извън територията на гр. София ще получат наградите си чрез доставка с куриер в срок от 20/двадесет/ работни дни от съответното уведомяване.

Също така, победителите ще бъдат информирани за наградата и процедурата, която трябва да следват във връзка с получаването й.

Наградите няма да бъдат връчени на победителите в следните случаи:

– Спечелилият не предостави точен пощенски адрес в срок от 10 календарни дни от уведомяването, че е спечелил съответната награда, въпреки че в този срок му е било изпратено съобщение от Организатора и му е дадена покана за приятелство от фирмен профил на “PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи” в социалната мрежа Facebook.

-Спечелилият не се появи лично в някой от нашите офиси с документи за самоличност, за да си получи награда в срок от 10 календарни дни.

– Спечелилият не спази процедурата, посочена в този правилник, която трябва да бъде изпълнена за целите на получаването на наградата.

– Спечелилият не отговаря на условията на този Официален правилник.

Условия за допускане до участие

За да бъде допуснат до участие в играта, кандидатът за участие трябва
едновременно да отговаря на следните условия:
– Да отговаря на изискванията на този Официален правилник
– Да се присъедини към Facebook страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи

– Да не се опитва да мами системата или да увеличава по изкуствен начин своите шансове за победа (например, чрез създаване на повече от един профил).

– Участието в играта му да съответства на изискванията, зададени в условието и да се е съгласил с тяхното спазване.

Грешки, несъответстващи материали
Организаторът на тази кампания, СТА ЕООД не носи каквато и да  било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторско право и т.н.)

Авторско право

Регистрираните потребители на сайта и участниците трябва да спазват закона за авторското право и сродните му права. Качвайки каквито и да било материали, лицето, което ги изпраща, автоматично декларира, че притежава правото за това. Организаторите не носят каквато и да било отговорност в случай на евентуални конфликти, свързани с авторското право. Цялата отговорност се носи от лицето, което качва материалите.

Обработването на личните данни
(1) С регистрацията си в тази игра, Участниците потвърждават, че са запознати
с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С регистрацията си в тази игра, Участниците дават съгласието си за присъединяването им в страницата на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи във Facebook, и  в която се провежда кампанията, и условията на играта, с цел да се осигури ефективното й провеждане.
(4) Организаторът се задължава да не използва лични данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица освен при изричното съгласие, представено от Участниците до Организатора за ползването от Организатора на данните на Участниците за целите на директния маркетинг.

Данъци върху наградата
Всички евентуални данъци, основанието за дължимостта на които е възникнало
преди връчването на наградите ще бъдат задължение на Организатора.
Организаторът на кампанията няма да плаща каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на кампанията.

Съдебни спорове и приложимо законодателство
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Прекратяване на промоционалната игра
Организаторът си запазва правото да прекрати промоционалната игра преди  датата 29.10.10 г. по реални и независещи от волята и контрола на Организатора причини, които правят невъзможно продължаването на промоционалната игра, но не преди публичното оповестяване на това преждевременно прекратяване.
В този случай, Организаторът трябва да публикува на страницата на промоционалната кампания във Facebook съобщение за нейното прекратяване и да свали от нея банера, оповестяващ условията за участие.
Официален правилник и правила на промоционалната игра
Официалният правилник на кампанията е достъпен безплатно на уебсайта www.news.pcstore.bg
С участието си в тази промоционална игра, участниците се съгласяват да
спазват разпоредбите на Официалния правилник.


Author: Иван Михайлов

Share This Post On

5 коментара

 1. Vse oshte ne sam si izbral podhodqshtiq za men laptop i ot mnogo tarsene, sluchaino popadnah na saita vi. Hubavo e ,che ima i klasaciq na nai-prodavanite marki laptopi, poneje klientite sa nai obektivni.Nadqvam se da sam edin ot badeshtite vi klienti.

 2. Ние също се надяваме да имаме клиент във ваше лице в бъдеще, г-н Христов 🙂
  Радваме се, считате класациите ни за полезни. Ако искате да получите по-подробна информация за някои от моделите, които предлагаме, можете да разгледате секцията с ревюта, които сме написали: http://news.pcstore.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8E%D1%82%D0%B0/

  Оставаме на ваше разположение. Поздрави,
  екипът на PCStore.bg – Верига магазини за лаптопи

 3. Haresvat mi igrite!!! Dori sam pe4elila!!! Super!!! Polu4avala sam otgovor na vseki moi vapros!!! Super ste!!!

 4. 🙂 Благодарим!

 5. Как да го копирам адреса?И в първия, и във втория етап не се справям и много се ядосвам!А техниката напредва ли , напредва…но без мен!

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *